Mijn Voermeesters Inloggen

Direct contact? Bel (0317) 499 595

Afbeelding: label-masters-goed-voer
Menu

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Masters Diervoeders, onderdeel van Voermeesters B.V., Marsdijk 31, 4033 CC, Lienden (KVK 8074200).

Laatst gewijzigd op 7 mei 2018

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, zetten wij in deze privacy- en cookieverklaring uiteen.
 

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.


Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Masters Diervoeders in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Zo gebruiken we persoonsgegevens voor:

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
 • het versturen van informele en commerciële mailings
 • het uitvoeren van een sollicatieprocedure

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • adres
 • e-mailadres
 • (mobiel) telefoonnummer
 • technische browserinformatie
 • cookie-ID
 • klik- en surfgedrag
 • gegevens die (als bijlage) worden meegestuurd bij sollicitaties


Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Voor informatie die u met ons deelt in het geval van een sollicitatie op openstaande vacatures houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van 4 weken na sluiting van de sollicitatieprocedure.


Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden. Verder verstrekken wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.


Gegevensbeveiliging

Masters Diervoeders maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Binnenkort kunt u hier de link naar ons beveiligingsprotocol vinden, waarin we de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen beschrijven.


Cookies

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

 

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om de door u gemaakte keuzes te onthouden.

 

Analytische cookies

Ook gebruiken we met uw toestemming analytische cookies, waarmee we de werking van onze website kunnen optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe u onze website hebt gevonden en welke delen van onze website u hebt bezocht.

 

Voor meer informatie over cookies die via onze website worden geplaatst, verwijzen we u naar ons cookieoverzicht.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van de browser raadplegen.
 

Links naar andere websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.


Jouw wettelijke rechten

U mag Masters Diervoeders vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Masters Diervoeders verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier, door een mail te sturen naar info@voermeesters.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0317-499 595 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.0 en 20.00 uur en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur.


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Marsdijk 31
4033 CC Lienden
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499 595
F 0317-499 590
E info@voermeesters.nl

Bereken de route